Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔ – Integrated Management System – IMS) είναι ένα έξυπνο σύστημα που συνδυάζει πτυχές των συστημάτων, των διαδικασιών και των προτύπων ενός οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρησή σας μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση, εξοικονομώντας χρόνο και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζοντας τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ως σύνολο.

Οφέλη ενός ΟΣΔ

  • Απόδοση: καλύτερη ποιότητα, βελτιωμένη υγεία και ασφάλεια, αυξημένη παραγωγικότητα
  • Ταχύτητα και αποδοτικότητα κόστους: μειωμένο κόστος και χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή του συστήματός σας
  • Συνοχή: Κάντε τις διαδικασίες σας πιο αντικειμενικές και λογικές

Οι Υπηρεσίες μας

Στην QC Analytics σας παρέχουμε υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) κατάλληλο για την επιχειρηματική σας στρατηγική. Στην υποστήριξη συμπεριλαμβάνονται πρότυπα όπως:

  • Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001, ISO 13485) και
  • Πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Ελάτε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε τυχόν απορίες σας.

Προγραμματίστε ένα ραντεβού.